De Europese Commissie heeft in een verordening een verplichte gestandaardiseerde vorm voor het IPID (Insurance Product Information Document, beter bekend als de verzekeringskaart) opgesteld. Hierin is een samenvatting opgenomen over:
- de verzekeringsdekking
- wijze en duur van betaling van premies
- belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen
- looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst

Deze kaarten zijn uitsluitend informatief, de polisvoorwaarden zijn juridisch leidend (zie de link in de betreffende verzekeringskaart).

Aegon

Allianz

ASR

Klaverblad

Nationale Nederlanden

Reaal