Tot het bedrijfsgebouw behoren de onroerende zaken die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven,

Bezit uw bedrijf vijf of meer motorrijtuigen dan is het mogelijkĀ deze motorrijtuigen d.m.v. een wagenparkverzekering te verzekeren.

Bedrijfsschade ontstaat door het stilvallen van het bedrijf of de productie als gevolg van bijvoorbeeld brand.

Adviesgesprek aanvragen

Persoonlijk en vrijblijvend

Persoonlijk en vrijblijvend

Afspraak (*)
Persoonsgegevens (*)